Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp
Địa chỉ: 2, đường Le Verrier, 75006 Paris, France
Điện thoại:  (33-1) 4432 0877 - Fax: (33-1) 4432 0879
Email : unescovn@yahoo.com
Website : http://vnmission-unesco.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​